PRODUKUJEMY
DLA NAJLEPSZYCH
  • BASF
  • Majsterpol
  • Grein
  • Akamit
  • termo organika
  • Elektra
  • Awenta
  • Adams
  • Afpro Filters
Środek gruntujący LF System - TEGELIN Zobacz większe

Środek gruntujący LF System - TEGELIN

Środek gruntujący LF

Nowy produkt

Więcej informacji

System - TEGELIN®
Środek gruntujący LF
GOTOWY DO UŻYCIA ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ


Wskazówki stosowania:


1. Zastosowanie: Nadaje się do gruntowania pod kleje i farby dyspersyjne, na powierzchnie z mocno przylegającymi starymi powłokami malarskimi, jak również do wszystkich rodzajów tynków wapiennych, gipsowych, murów, betonów, gazobetonów, klinkierów oraz na ściany z cegieł. Do wzmacniania przyczepności podłoży przed nakładaniem warstw dekoracyjnych do wewnątrz i na zewnątrz.

2. Właściwości: Głęboko penetruje podłoże jednocześnie je wzmacniając. Poprawia przyczepność podłoży, przepuszcza parę wodną, nie zawiera rozpuszczalników, pigmentów, jest odporny na działanie czynników alkalicznych, środek ekologiczny do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach.

3. Środek wiążący: Hydrosol -dyspersja tworzywa sztucznego w/g DIN 55947

4. Gęstość: Gęstość ok. 1,02 g/cm³

5. Wykonanie: Na powierzchnie o słabej chłonności nanosić jednorazowo pędzlem, wałkiem, natryskiem (ciśnieniowo); powierzchnie mocno wchłaniające - obficie impregnować. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć dokładnie w wodzie.

6. Czas schnięcia: ok. 4 godzin ( warunkach normalnych tj. +20 °C i 65 % wilgotności powietrza). Po ok. 10 godzinach możliwe malowanie

7. Temperatura wykonania: temperatura obiektu powyżej 5 °C

8. Przechowywanie: W chłodzie, ale w temperaturze dodatniej ( min + 5o C ).

9. Utylizacja: Czysty środek gruntujący oddawać do recyklingu. Resztki wyschniętego środka gruntującego utylizować wg przepisów o odpadach budowlanych.

W informacji technicznej nie mogą zostać opisane wszystkie podłoża oraz ich techniczna obróbka – powlekanie, malowanie. Z tego powodu w trudnych przypadkach należy sięgnąć porady. Nasze objaśnienia odpowiadają obecnemu stanowi techniki oraz naszych doświadczeń i mają na celu informować o naszych produktach oraz możliwości ich stosowania. Prawne oraz wiążące zapewnienia o pewnych właściwościach lub ich zastosowaniu w konkretnym przypadku, nie mogą wywodzić się z naszych informacji. Wykonawca nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności, sprawdzenia naszych produktów na ich przydatność dla odpowiedniego zastosowania w warunkach obiektu w jakim mają być stosowane. W przypadku nowego nakładu niniejsza informacja traci swoją ważność