PRODUKUJEMY
DLA NAJLEPSZYCH
 • BASF
 • Majsterpol
 • Grein
 • Akamit
 • termo organika
 • Elektra
 • Awenta
 • Adams
 • Afpro Filters

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Textilglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Działkowa 6a, 45-144 Opole

Kontakt 
e-mail: 
opole@textilglas.pl
tel.: 77 4 55 05 22
Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie www.textilglas.pl/polityka-prywatnosci.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących produktów i usług Textilglas Polska, w tym w formie marketingu bezpośredniego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą w tym celu przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące Textilglas Polska usługi marketingowe, a także osoby upoważnione przez Textilglas Polska lub podmioty, z którymi Textilglas Polska zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5. Mają Państwo prawo do: 

 1.     żądania od Textilglas Polska: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2.     przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Texttilglas Polska przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;
 4.     cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

 

 

 Polityka prywatności strony internetowej www.textilglas.pl

 

1. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.textilglas.pljest 

Textilglas Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 6a
45-144 Opole
NIP: 754-10-08-643

2. Administrator strony internetowej realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniach końcowych Użytkowników. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków użytkowania. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze strony internetowej, które każdorazowo będą publikowane na stronie internetowej www.textilglas.pl

3. Gromadzenie i wykorzystanie danych.
a.
- Administratorem danych osobowych Textilglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,                     ul. Działkowa 64, 45-144 Opole.
- Textilglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w następujących celach: 
    - odpowiedzi na postawione przez Użytkownika pytanie, 
    - przekazanie informacji handlowej w zależności od udzielonej przez Użytkownika zgody.
- Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo do wglądu w treść tych danych, do ich poprawienia oraz do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w przepisach prawa. 
b.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
- Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 
- Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
- Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
- Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika przez dołączone wtyczki portali: Facebook, Twitter, Google+, YouTube oraz partnera reklamowo-analitycznego Google.

4. Copyright.
Zdjęcia, pliki wideo oraz teksty umieszczone na stronie internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie ww. danych w całości lub w części bez zgody właściciela strony internetowej jest zabronione.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celach wymienionych poniżej Textilglas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Działkowa 6, 45-144 Opole, może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu wykonania umowy z Textilglas Polska na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez okres obowiązywania umowy.

b. w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Textilglas Polska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a to:

                      I.        dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

                     II.        obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

                    III.        marketingu bezpośredniego produktów i usług Textilglas Polska, w którym to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Textilglas Polska, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie przepisów tych ustaw oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku realizacji umowy z Textilglas Polska jest ono niezbędne do wykonania umowy.

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Textilglas Polska.

4. Mają Państwo prawo do:

 1.     żądania od Textilglas Polska: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 2.     przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Textilglas Polska przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a dane te są przetwarzane na podstawie umowy;
 3.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Textilglas Polska. Mimo wniesienia sprzeciwu Textilglas Polska będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;

 5. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: e-mail opole@textilglas.pl, tel. 77 4 55 05 22