PRODUKUJEMY
DLA NAJLEPSZYCH
  • BASF
  • Majsterpol
  • Grein
  • Akamit
  • termo organika
  • Elektra
  • Awenta
  • Adams
  • Afpro Filters
KLEJ DO TAPET Z WŁÓKIEN SZKLANYCH GEWEBEKLEBER LF Zobacz większe

KLEJ DO TAPET Z WŁÓKIEN SZKLANYCH GEWEBEKLEBER LF

GEWEBEKLEBER LF

Nowy produkt

Więcej informacji

System - TEGELIN®
GEWEBEKLEBER LF
KLEJ DO TAPET Z WŁÓKIEN SZKLANYCH


Wskazówki stosowania:

1. Zastosowanie: Do klejenia tkanin, mat i tapet z włókien szklanych, tapet tekstylnych, winylowych, jak również z podłożem piankowym, na tynkach wewnętrznych i płytach kartonowo-gipsowych.

2. Właściwości: Pozbawiony rozpuszczalników i zmiękczaczy, o wysokiej początkowej i końcowej przyczepności. Po wyschnięciu - bezbarwny.

3. Podłoże: Podłoże musi być suche, nośne i czyste. Stare tapety, resztki klejów i rozpuszczalników należy całkowicie usunąć. Stare powłoki z farb klejowych zmyć i powierzchnię zagruntować środkiem gruntującym TIEFGRUND LF

4. Środek wiążący: Wodna dyspersja tworzywa sztucznego w/g DIN 55947.

5. Gęstość: Gęstość ok. 1,05 g/cm³

6. Wykonanie: Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieść obficie wałkiem do malowania i równomiernie rozprowadzić.
Unikać plam kleju, ponieważ tworzywa z włókna szklanego po umyciu mogą się kurczyć. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.

7. Czas schnięcia: ok. 24 godzin ( warunkach normalnych tj. +20 °C i 65 % wilgotności powietrza )

8. Zużycie: Ok. 200-350 g/m². zależnie od grubości naniesionej warstwy kleju, struktury tapety i nasiąkliwości podłoża.

9.Temperatura wykonania: temperatura obiektu powyżej 8 °C

10.Przechowywanie: W chłodzie, ale w temperaturze dodatniej ( min. + 5o C ). Napoczęte pojemniki należy szczelnie zamykać.

11. Utylizacja Czysty klej oddawać do recyklingu. Resztki wyschniętego kleju utylizować wg przepisów o odpadach budowlanych.

W informacji technicznej nie mogą zostać opisane wszystkie podłoża oraz ich techniczna obróbka – powlekanie, malowanie. Z tego powodu w trudnych przypadkach należy sięgnąć porady. Nasze objaśnienia odpowiadają obecnemu stanowi techniki oraz naszych doświadczeń i mają na celu informować o naszych produktach oraz możliwości ich stosowania. Prawne oraz wiążące zapewnienia o pewnych właściwościach lub ich zastosowaniu w konkretnym przypadku, nie mogą wywodzić się z naszych informacji. Wykonawca nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności, sprawdzenia naszych produktów na ich przydatność dla odpowiedniego zastosowania w warunkach obiektu w jakim mają być stosowane. W przypadku nowego nakładu niniejsza informacja traci swoją ważność